Masterplan of monsterplan?

Op 10 juni 2016 gepubliceerd in het blad van de gemeente Horst aan de Maas. Er heeft inmiddels een gesprek plaatsgevonden met de wethouder!

Jongeren trekken weg uit onze regio. In Horst aan de Maas vertrokken in de periode 2008 tot en met 2012 ongeveer 6.500 jongvolwassenen (onder de 30 jaar). Na 2030 laten de prognoses alleen nog maar groei zien van de groep van 75-plussers. Wat is er aan de hand? Wij, starters en opgegroeid in Horst aan de Maas willen wel blijven, maar kunnen moeilijk blijven.Het beleid van deze gemeente is niet gericht op starters, maar op ouderen en arbeidsmigranten. Vorige week presenteerde CDA-wethouder Bob Vostermans het nieuwe masterplan van Horst aan de Maas, met de titel: Goed wonen voor iedereen!. Onze aandacht was direct gewekt. Iedereen? Eindelijk een plan voor jongvolwassenen!

Hoopvol begonnen we te lezen, maar al snel kwam de teleurstelling. Het blijkt geen plan voor iedereen, maar een monsterplan dat starters wegjaagt. Wat staat er in? De koopsubsidie voor nieuwbouwwoningen vervalt voor starters en daar komt niets voor in de plaats. Ja, starters kunnen een beroep doen op een subsidie, mits ze een woning toekomstbestendig maken op wens van de gemeente. Of ze moeten een woning duurzaam verbouwen. Feitelijk kan echter iedereen daar subsidie voor aanvragen in de toekomst. Dit is gewoon een maatregel van het kabinet.

Als tweede stimulerende maatregel voor starters belooft het plan nieuwe huurwoningen. Met name woningen in de alsmaar duurder wordende vrije sector. De gemeente noemt als voorbeeld een nieuw type verplaatsbare miniwoningen van Heijmans. “Voor de Net-Niet generatie”, aldus de site. Wie verder leest ziet studentikoze containerwoningen, geschikt voor populaire steden. Huurkosten? 700 euro per maand.

Dit masterplan is niet voor iedereen. De Net-Niet-generatie moet naast de gepensioneerden, vooral ook zichzelf redden. Hoe ziet het straatbeeld van Horst aan de Maas er over twintig jaar uit? Als dit monsterplan doorgaat zullen wij het waarschijnlijk niet zien.

De woonvisie wordt dinsdag 14 juni in de raadsvergadering besproken.

Eveline Baas,
Sabrina Hermans

No comments

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


*