Klimaataanpak: als je iets doet, doe het dan goed.

De lucht en de bodem kennen geen grenzen. Wat we met onze bedrijven en huishoudens creëren aan CO2 heeft effect op de lucht en bodemkwaliteit van onszelf en van onze buurlanden.

Daarom moeten we om uitstoot te verminderen niet alleen aan onze gemeente, maar ook Europees denken. Ambitieuze doelen en durven kiezen voor verandering. Want met nieuwe productietechnieken kunnen we hetzelfde bereiken zonder de luchtkwaliteit aan te tasten. Jammer genoeg lieten twaalf CDA-lijsttrekkers vorige week weten de klimaatdoelen op Europees niveau te willen verlagen uit angst voor de gevolgen.

Ger Koopmans sprak in De Limburger van vorige week vrijdag uit dat hij bang is dat bedrijven vertrekken naar buurlanden. Angst is een slechte raadgever. Hij vergeet dat samenwerking op Europees niveau juist kansen biedt om met buurlanden een nieuwe manier van werken te ontwikkelen en doelen na te streven.

GroenLinks en D66 zijn dan ook van mening dat we juist op alle niveaus, samen, ambitieuze doelen moeten nastreven om uitstoot te beperken. De partijen dienen deze week gezamenlijk twee initiatiefnota’s in met 62 voorstellen om Nederland voor te bereiden op klimaatverandering. Zo willen we met provinciaal beleid lokale initiatieven stimuleren. Denk aan Kronenberg waar we vrijdag waren. Een dorp dat er naar streeft om energieneutraal te zijn. Met een provinciale bijdrage is het mogelijk om te investeren en advies in te winnen (bijvoorbeeld over de uitstoot van grootverbruikers) hoe dit zo snel mogelijk te realiseren is. Tegelijk is Kronenberg zo een voorbeeld.

Een schoon klimaat is geen toekomstdroom. Het is vandaag op zoek zijn naar feiten en cijfers om echt verbruik te kunnen meten. Want wat betreft D66 en GroenLinks: als je iets doet, doe het dan meteen goed.

No comments

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


*