De waarheid achter het monsterplan

Soms is het nodig om je politieke frustraties te uiten. Althans dat vonden mijn vriendin en ik. Al jaren is het lastig om een betaalbare huurwoning te krijgen in onze gemeente. Het is een veelgehoorde klaagzang van vrienden, kennissen, broers. De recente woonvisie was dan ook aanleiding voor ons om hier eens meer aandacht voor te vragen. We schreven een opiniestuk. We maakten een notitie en stuurden die naar alle fractievoorzitters. We waren aanwezig op de raadsvergadering en spraken met de wethouders van onze gemeente en de die van Venray. Inmiddels is ons duidelijk hoe complex de problematiek op de woningmarkt is. Onze slotwoorden werden vorige week gepubliceerd.

Vijf weken terug plaatsten wij, Sabrina en Eveline, op deze pagina een opiniestuk over de vastgestelde woonvisie van onze gemeente: het monsterplan. Onze conclusie? Er is in de woonplannen amper aandacht voor jongeren. Dit vinden wij nog steeds, maar een ding is ons – na drie gesprekken met twee wethouders, een raadsvergadering en ontelbare discussies – duidelijk: het is voor gemeente amper mogelijk deze woningen te realiseren.

Omdat het voor bestuurders, politici, ambtenaren dan wel beleidsmakers lastig blijkt om hier transparant over te communiceren, voelen wij ons geroepen om aan onze burgerplicht te voldoen en in dit slotwoord duidelijkheid te geven. Waarom is het lastig is om betaalbare woningen te realiseren voor jongeren?

1. Onze gemeente heeft weinig huurwoningen (nog geen twintig procent). Er is jarenlang vooral ingezet op het bouwen van koopwoningen.

2. Woningcorporaties hebben geen zin om te investeren in ‘blijvende huurwoningen’ door de verwachte krimp.

3. Vanwege leegstand mag er niet meer bijgebouwd worden: logisch.

4. Je kan koopwoningen niet zomaar blijvend transformeren tot huurwoningen. “Dat is nogal een stap terug in de tijd,” aldus Martijn van der Putten (wethouder Venray).

5. Effect nationaal beleid: verscherpte hypotheekregels voor jongeren maakt kopen lastig.

6. Effect internationaal beleid: druk op de woningmarkt door vluchtelingen.

Complex. Maar er zijn een paar dingen die de gemeente kan doen, en jawel: deze staan ook in de woonvisie. 1. Tegemoet komen aan woningcorporaties en dan toch tijdelijke huurwoningen bouwen zoals de HeijmansOne 2. Woningen realiseren vanuit particulier initiatief met een groep jongeren. Nu we deze context kennen, wordt de woonvisie voor ons niet beter, maar wel begrijpelijker. Dus, ben jij jong en op zoek naar een woning? Leer dan deze vakantie een tent op te zetten. Wel zo handig!

Waarvan akte.

Eveline Baas
Sabrina Hermans

No comments

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


*