2020: tijd om gewoonten te veranderen

💪🍃. Soms is het nodig om rigoureuze maatregelen te nemen in het belang van toekomstige generaties. Denk aan de oplossingen voor een schone bodem en lucht,zoals kringlooplandbouw en de energietransitie, maar denk ook ook aan moeilijke thema’s zoals arbeidsmigratie. Onderwerpen die vragen om besluiten. Raadslid Eveline Baas over verandering. #voordetoekomst#D66#GroenLinks

No comments

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


*