Beleid en bestuur

Ik ben geboeid door de werking van identiteit en missie in origanisaties. Ik bewonder bestuurders die het lukt om prestatiemanagement toe te passen èn een maatschappelijke rol te vervullen.

X