04
jul

Notitie n.a.v. opiniestuk

Aanleiding opiniestuk. Sommigen jongvolwassenen willen niet weg maar moeten weg ivm onvoldoende mogelijkheden om te wonen. (definite jongeren: 20-35 jaar).

Uitgangspunt gemeente en regio: jongeren hebben voldoende mogelijkheden om te wonen. Wij constateren dat de regio en de gemeente van mening zijn dat jongeren wel weg willen. Dit staat te lezen in in de regionale structuurvisie Noord Limburg van 2016 op p.20:

“De verleiding is misschien groot om vervolgens te kiezen voor de strategie ‘behouden jongeren’. Ervaring leert dat dit een autonome trend is die niet valt te keren. Bovendien, de mogelijkheden voor starters worden als voldoende beoordeeld (vrijkomend huuraanbod, leegstand, te koop staand goedkope koopwoningen).”

De gemeente heeft in april ingestemd met deze (niet onderbouwde) stelling. Dit uitganspunt is terug te lezen in de woonvisie van onze gemeente “Goed wonen voor iedereen!” Er komt voor starters dan ook geen extra stimuleringsmaatregel, er is alleen een duurzaamheidssubsidie en een subsidie om een woning toekomstbestendig te maken.

Ons uitgangspunt: er zijn onvoldoende mogelijkheden voor jongeren om te wonen. Wij, en een aantal jongeren met ons, beoordelen de mogelijkheden als onvoldoende.

1. Er zijn te weinig betaalbare huurwoningen voor jongeren.
– Sociale huur: lange wachtlijsten.
– Sociale huur: veel animo voor klein aantal vrijkomende woningen
– Vrije sector huur: te duur voor (alleenstaande) jongeren

2. Er zijn te weinig betaalbare koophuizen voor jongeren
– De goedkoopste woning in Broekhuizen is 136.000 euro (!).
– De goedkoopste woning in Horst is 125.000 euro.

Oorzaken problemen starters: (zie bijlage) – Onzekere arbeidsmarkt door flexcontracten – De hypotheekregels zijn verscherpt. – Stijgende huurprijzen in vrije sector (mede door verhuurdersheffing) – Hoogopgeleide jongeren verdienen te veel voor huurtoeslag waardoor de duurdere sociale huurwoningen nog steeds te duur zijn (met maandelijks bruto inkomen van 2000 euro, jaarlijks boven 22.000 euro) – Dezelfde alleenstaande hoogopgeleide jongeren verdienen te weinig om te kopen (door verscherpte hypotheekregels). – Leenstelsel: je begint met een schuld: deze wordt meegenomen als je wil kopen.

Vragen n.a.v. woonvisie:
– Kunt u uitleggen waarom de mogelijkheden voor starters voor regio en gemeente als voldoende zijn beoordeeld (vrijkomend huuraanbod, leegstand, te koop staande goedkope woningen) ? (p.20)
– Bent u op de hoogte van de lange wachtlijsten voor sociale huurwoningen voor jongeren? – In hoeverre is er al over de positie van jongeren/starters op de woningmarkt gedebatteerd. Waar kunnen wij dit debat terugzien?
– De woonvisie was weinig concreet, welke concrete besluiten worden nog genomen?
– Wat is de seniorenstempel? Kan dit niet ook voor jongeren?
– U had het over huurwoningen, maar hoeveel sociale huurwoningen die ook (speciaal?) voor jongeren beschikbaar komen, komen erbij?

Suggesties voor wonen:
– Uiteraard: meer sociale huur – Transformatie van leegstaande koopwoningen naar huur. (Peel en Maas!)
– Koopwoningen (tijdelijk) verhuren
– Korting op huurwoningen realiseren door tegenprestatie te organiseren (voorbeeld Eindhoven)
– Gezamelijke woonvormen stimuleren
– Koopsubsidie voor leegstaande koopwoningen. (Ondersteuning jongeren op de koopwoningmarkt)