Duurzaam wonen naar de wijk van de toekomst

IMG-20170512-WA0002

Belastingdienst in de problemen

Het rommelt bij de belastingdienst, en dat is niet alleen iets van de laatste tijd. De NOS kwam in januari met een mooi rijtje. Hieronder een overzicht van de problemen:

ICT Problemen
Heel veel geld ging bijvoorbeeld verloren door ICT problemen. Na negen jaar proberen, werd in 2009 de stekker uit een ICT project gehaald: volgens NOS kostte dit 203 miljoen euro. In 2016 constateerde De Rekenkamer als volgt: “Bij het Ministerie van Financiën handhaaft de Algemene Rekenkamer een ernstige onvolkomenheid, omdat te weinig voortgang is gemaakt met de aanpak van de grote ICT-systemen bij de Belastingdienst en niet duidelijk is wanneer deze voor de overheid cruciale dienst voldoende wendbaar is om grote aanpassingen in de belastingen te verwerken.”

Riante vertrekregeling: ongewenste leegloop
Om de IT afdeling te ‘vernieuwen’ was het doel volgens NOS om 4800 mensen te vervangen door 1500 jongere medewerkers, die handig zijn met technologie. Medewerkers konden per 1 februari aangeven of ze gebruik wilden maken van een vertrekregeling waarbij ze maximaal 75.000 euro bruto mee konden krijgen. Salaris wordt twee jaar doorbetaald. 7.820 mensen toonden belangstelling, 5800 mensen vertrekken. Kosten?: 648 miljoen euro. Gevolg: enorme leegloop, ook gekwalificeerd personeel vertrekt heeft ook invloed op de werdruk. Overigens wil een deel van de vertrekkers mogelijk met vroeg pensioen: de gemiddelde leeftijd van een ambtenaar die bij de belastingdienst werkt is 53 jaar. Hierdoor wordt de regeling als een verkapte VUT-regeling gezien, de belastingdienst heeft zichzelf daarom een extra boete van 200 miljoen opgelegd. Hans Leijtens, voormalig directeur-generaaal Belastingdienst, was mede verantwoordelijk voor deze riante regeling. Hij stapte op naar aanleiding van het schandaal en is nu kwartiermaker van de Integriteitskamer van Sint Maarten.

Reorganisatie na reorganisatie
De Belastingdienst heeft al jaren te maken met reorganisatie op reorganisatie.Het doel van staatssecretaris Wiebes (VVD): méér belastingopbrengsten minder kosten. Een FNV woordvoerder zegt tegen NRC dat de dienst sinds jaren 90 is constant aan het reorganiseren is.

Invoering horizontaal toezicht: minder handhaving
In 2001 werd het horizontaal toezicht ingevoerd. Een toezichtsvorm waarbij de belastingdienst steeds intensiever samenwerkt met bedrijven. Concreet worden er overeenkomsten opgesteld tussen een bedrijf en de belastingdienst die gebaseerd zijn op vertrouwen in het bedrijf. Uitgangspunt is dus dat bedrijven zichzelf op orde gaan houden, dit levert efficiency op voor de fiscus die minder hoeft te handhaven. Ideaal zou je zeggen.

Helaas roept dit systeem veel kritiek op. Volgens Trouw liep invoering in Zweden uit op een drama vanwege angst voor belangenverstrengeling en willekeurige staatssteun bij bedrijven. Uit onderzoek van Investico en Trouw blijkt in ieder geval al dat de aangiften van een kwart van de grote bedrijven in Nederland niet meer worden gecontroleerd. Daarnaast blijken acht bedrijven die voorkomen in de Panamapapers ook onder deze vorm van toezicht te staan. Is dit toeval? Overigens was Theo Toolen verantwoordelijk voor de invoer van het horizontaal toezicht.

Integriteitsproblemen doane
Ook bij de douane, onderdeel van de belastingdienst, spelen er ernstige problemen. Uit een uitzending van Eén Vandaag bleek dat er in het afgelopen jaar 30 mensen zijn ontslagen na een integriteits schending. Een van de uitgelichte rechtszaken gaat om Gerrit G. die grote ladingen drugs doorgelaten heeft. Eis is 16 jaar, rechter heeft nog geen uitspraak gedaan. Op de website van Eén Vandaag staan enkele interne documenten waarin te lezen is dat de organisatie niet in staat is om haar medewerkers adequaat te screenen. Ook staat er te lezen dat er nog veel ‘onverwerkte emoties’ zijn onder personeel (de reorganisaties?). Volgens Leo Huberts, hoogleraar intergriteit (heb ik les van gehad!), zijn er problemen met het draagvlak binnen de organisatie.

Geen inzicht in misgelopen inkomsten
De Belastingdienst zegt in een reactie op de problemen met aangiften tegen Trouw: “We hebben allebei belang bij een nette aangifte. Dankzij overleg zullen bedrijven het standpunt van de Belastingdienst eerder accepteren.” Dat de overheid geld zou mislopen, verwacht de dienst volgens de krant dan ook niet. Hoewel het uitrekenen van misgelopen inkomsten eigenlijk niet te doen is. In een ander Trouw artikel blijkt dat het miniserie tot 2008 schatte hoeveel belasting het misloopt bij het midden- en kleinbedrijf. Nadat horizontaal toezicht werd ingevoerd bij het MKB en de gemiste opbrengsten toenamen, stopte het ministerie met deze berekeningen..

Eh pensioen?

Gisteren kwam ik er achter dat er een wet is die bepaalt hoe de Pensioenfederatie moet communiceren over onze pensioenen. Dat vond ik best opmerkelijk, want communicatie is toch bij uitstek een vak voor professionals?

Wtf pensioen?
Vijftien jaar geleden is bedacht dat mensen recht hebben op informatie over hun pensioen (goh!). Omdat sommige pensioenfondsen dit nalieten is dit in een wet vastgelegd. Nu is APG onder meer bezig om deze taak uit te voeren. dit is nodig, veel mensen hebben geen idee wat het precies inhoudt (denk aan de drie pijlers). Ik ook niet, tot voor kort.;) Een probleem is bijvoorbeeld dat mensen niet eens weten wat ze moeten vragen. Dit geldt met name voor jongeren. Hoewel het onzeker is of wij uberhaupt ooit pensioen krijgen ;p is er toch een specifieke campagne opgericht voor 25-35 jarigen!. Check de site hier: www.detijdvanjeleven.nl

Algoritmen bij communicatie
Tevens kwam ik er achter dat communicatie over een bepaald onderwerp tegenwoordig wordt opgezet via algoritmen (kunstmatige intelligentie). Zo wordt er via grootschalige data berekend welke ‘denkstappen’ mensen nalopen als ze een bepaalde vraag hebben. Met een bepaalde gelaagdheid komt men zo snel mogelijk bij het goede antwoord. Dit voorkomt frustratie en zorgt voor efficiency bij de dienst die de informatie moet leveren. Met behulp van neurowetenschappelijke info over keuzes maken krijg je dus een ideale tool!

Interessant!

Om inzicht te krijgen in het functioneren van een pensioenbestuur heb ik me sinds een tijdje aangemeld voor de Kweekvijver PensioenLab, opgericht door CNV Jongeren, FNV Jong en VCP Young Professionals. Het is me gelukt om hier in te komen! :) Er is om de zoveel tijd een masterclass. Tot nu toe vond ik elke bijeenkomst boeiend.

Heb je een financiële vraag? Stel je vraag op https//:kandoor.nl!

Limburgse natuur is niet vanzelfsprekend

DSC_6719 (1)

Keuzes maken is lef hebben

“Deze gemeenteraad durft geen beslissing te nemen”, dat zegt 61 procent van de personen die de poll invulden in de Hallo van december.

Het ging specifiek over de laatste raadsvergaderingen van 2016 waarin moest worden besloten over de toekomst van het Gasthoes en zwembad de Berkel: twee grote dossiers waar ook veel gemeenschapsgeld naar toe gaat. De Raad heeft er dan ook voor gekozen om de plannen verder te onderzoeken, tot ongenoegen van de poll deelnemers.

Als oppositiepartij in Horst aan de Maas is het belangrijk om kritisch te zijn en onafhankelijke keuzes te maken. Als het gaat om de komst van een nieuw zwembad is er wat ons betreft dan ook geen aanvullend onderzoek nodig. D66 vroeg de andere partijen: “Kies voor zwembad de Berkel, een prima bad dat nog jaren mee kan, hak de knoop nu door!” Er is volgens ons al genoeg onderzoek gedaan waaruit blijkt dat de bezoekersaantallen in het huidige zwembad dalen en dat er al bovengemiddeld veel zwemwater is. Helaas besliste de Raad in meerderheid anders: nog meer onderzoek. Weer uitstel. Het plan rond het Gasthoes was daarentegen niet uitgewerkt en de financiering was ook nog niet voor 100 % rond. Of wel: wij hadden te weinig informatie om te beslissen over 12,5 miljoen euro.

Voor D66 is keuzevrijheid een belangrijk thema. Wij vinden het belangrijk dat er iets te kiezen valt. Ook op landelijk niveau pleiten we voor keuzevrijheid. Zo heeft D66 er met de komst van de Donorwet voor gezorgd dat mensen erop worden geattendeerd om bewust zelf te beslissen of ze donor willen zijn of niet. Wijzigen blijft natuurlijk altijd mogelijk.

Keuzes maken is niet altijd makkelijk. Maar soms dwingen urgente ontwikkelingen ons om snel beslissingen te nemen. Een keuze maken is dan lef hebben en verantwoordelijkheid nemen.  D66 kiest dan ook voor het versoberen van de hypotheekrenteaftrek en het hervormen van het pensioenstelsel. Wie hier niets kiest schuift de kosten naar de toekomstige generaties.

Gelukkig komen beslissingen in ons land democratisch tot stand: iedereen kan meepraten en meebeslissen. Wat kiest u? Laat het ons weten! U bent elke eerste zaterdag van de maand van 11.00 u – 12.00 u welkom in de bibliotheek in Horst.