Durf jij jezelf te zijn?

“In deze gemeente mag iedereen zichzelf zijn!” Het is een zomerse dag in Horst, als ik deze letters passeer. Ik draai mijn hoofd om en loop door. Letters, die ik met de gemeenteraad op dit plein heb laten schilderen. Letters, die me schreeuwend lijken te achtervolgen door de straten. IEDEREEN MAG ZICHZELF ZIJN. Ik zie mezelf in een winkelruit. Hoe vaak ben ik afgelopen jaren echt mezelf geweest? Hoe vaak heb ik niet geprobeerd in het perfecte plaatje te passen van de ‘beheerste, gestructureerde, independent, career woman, werknemer, partner, vriendin enzovoort, die alles op orde heeft’? Met een stationwagen, kids, een dik huis, vlammende relatie plus top baan. En dat plaatje is bij mij dus niet het geval.

De reflectie die ik in de winkelruit zag, heb ik recent meerdere malen moeten bekijken, met dank aan Freestyle Instructeur Fabienne en haar maatje Didoctro in Horst. Nadat ik dit voorjaar van een paard gevallen ben, durfde ik niks meer met paarden. Al snel vond ik mezelf versteend met een gevoelsmatige hartslag van 160 op een paard zitten. En wat ik ook bedacht, niets hielp. Dat was het moment dat ik contact opnam met Fabienne met de vraag of ze me kon helpen.

Het eerste doel was om Didoctro in de actiemodus te krijgen. Hoewel ik hou van theorie en controle, passeerden er al snel diverse ongewenste emoties de revue. In de eerste instantie was ik natuurlijk doodsbang. Dat resulteerde in een – voor mijn gevoel uren durende – dans om het paard heen, die er waarschijnlijk achterlijk uit zag. Gelukkig bleef Fabienne professioneel 😉. Jammer genoeg (voor mezelf) geef ik niet snel op. Dus na tijden proberen, stond ik gefrustreerd en zwetend in de bak. Didoctro zelf had geen stap verzet en ik voelde me alleen maar de opgefokte en bange gazelle die de dood wacht!. Oké, misschien iets overdreven 😉, maar ik moest opgeven. Lees: Huilen van ellende.

En zoals je al aanvoelt: Waar het dieptepunt bereikt is, kun je alleen nog maar omhoog. Natuurlijk was ik gewoon bang mezelf te laten zien, het heft in handen te nemen in plaats van je aanpassen en schikken aan de norm van een ander. Met het inzicht dat Fabienne me bijbracht liep ik op Didoctro af. Ik had toch al ‘alles’ gegeven. So this is it. IK stond daar en IK wil dat we gaan. Al snel kwam hij in beweging. Als vanzelf gingen we door. In draf naar galop en terug.

Je komt vooruit als je jezelf onder ogen durft te komen.

Nee, ik pas niet in het perfecte plaatje. Ik ben niet die degelijke, beheerste, geordende vrouw die stil kan zitten. Ik heb geen koophuis, kids, relatie, hond. En ja, ik ben nog op zoek naar een baan die bij me past. Maar gelukkig woon ik wel in een gemeente waar ik mezelf mag zijn.

En mede dankzij Fabienne en Didoctro durf ik steeds beter diegene te zijn die ik echt ben.

Eveline Baas (de echte 😉 )

Voor meer info over paarden coaching check: https://lefcoachingmetpaarden.nl/

Arbeidsmigranten: geen verrassingen meer

Wij willen dat de raad actief informatie krijgt wanneer een bedrijf in onze gemeente een vergunning aanvraagt om een grote groep arbeidsmigranten te huisvesten. Dat voorstel deden we samen met de coalitiepartners in de raadsvergadering van deze week.

Als vertegenwoordiger van de twee pro-Europese partijen D66+GroenLinks zijn wij voorstander van open grenzen en internationale samenwerking. Wel willen we controle. Geen verrassingen meer. Alleen met informatie over aantallen en effecten hebben we als gemeente grip op de gevolgen. In het belang van migranten zelf, bedrijven en inwoners.

Op het moment dat de raad weet dat een bedrijf een aanvraag doet om een grote groep migranten te huisvesten, kunnen raadsleden zelf met inwoners, migranten en bedrijven meedenken. Samen zijn we verantwoordelijk voor een goede gang van zaken. Ook willen we dat de adviesraad, waar arbeidsmigranten vertegenwoordigd zijn, beter wordt gebruikt voor de input van beleid.

Wat ons betreft is mee kunnen praten de belangrijkste manier om integratie te bevorderen. Daarbij moeten migranten weten van hun rechten en plichten zodat ze hulp kunnen inschakelen waar nodig bij de verantwoordelijke instanties. Dat betekent samenwerking van onze gemeente met politie en de arbeidsinspectie.

Vorige week kwam er dankzij deze samenwerking in Brabant nog uitbuiting aan het licht bij een aspergebedrijf. Werknemers kregen 55 cent betaald voor een kilo geoogste asperges, moesten elke dag zo’n twaalf uur werken en slapen in caravans zonder stroom of kookgelegenheid. Goed dat deze werkgever nu wordt aangepakt.

Laten we elkaar blijven informeren en samen de vinger aan de pols houden.

Eveline Baas
Raadslid D66+GL Horst aan de Maas

Arbeidsmigranten: grip op maatschappelijke gevolgen voor onze gemeente

D66+GroenLinks verwelkomt alle mensen die in Horst aan de Maas komen werken. Wij zijn voorstander van internationale samenwerking en een sterk Europa.

Er zitten wat ons betreft echter grenzen aan economische vrijheid. Zeker als die leidt tot puur eenzijdige en laag gekwalificeerde werkgelegenheid. Deze grenzen geven we als gemeente in het huisvestingsbeleid dat begin mei wordt vastgesteld. Als gemeente moeten we samenwerken met politie en inspectie om negatieve gevolgen voor leefbaarheid en veiligheid voor migranten te voorkomen.

Nu blijkt bijvoorbeeld dat de politie de helft van haar opsporingscapaciteit kwijt is aan meldingen met migranten. Ook zijn er problemen op gebied van zorg: sommige periodes komen er tientallen aanvragen binnen voor schuldhulpverlening van arbeidsmigranten die tijdelijk geen werk hebben.

Omdat we niet weten hoeveel migranten er hier zijn is het ook lastig om grip te krijgen. In de raad hebben we daarom een aantal voorstellen benoemd om het concept beleid dat er nu ligt scherper te maken:

1 spreiding van locaties, of een maximum aantal locaties toestaan.

2 De informatievoorziening voor immigranten, omwonenden en de raad verbeteren. Omwonden informeren voor principeakkoord en het woord omgevingsdialoog veranderen in ‘voorlichtingsavond’. De raad zelf dient actief geïnformeerd te worden op het moment dat grootschalige vergunning wordt aangevraagd.

3. Arbeidsmigranten mee laten praten in een adviesraad.

4. Ondernemers gaan optimaal afdragen en bijdragen, zoals leges.

Met deze maatregelen mogen we trots zijn op onze bedrijven en migranten die mogelijk maken dat we internationaal koploper zijn. Het belang van arbeidsmigranten toont aan dat we voor een sterk Europa moeten stemmen tijdens de Europese verkiezingen op 24 mei.

Eveline Baas

Klimaataanpak: als je iets doet, doe het dan goed.

De lucht en de bodem kennen geen grenzen. Wat we met onze bedrijven en huishoudens creëren aan CO2 heeft effect op de lucht en bodemkwaliteit van onszelf en van onze buurlanden.

Daarom moeten we om uitstoot te verminderen niet alleen aan onze gemeente, maar ook Europees denken. Ambitieuze doelen en durven kiezen voor verandering. Want met nieuwe productietechnieken kunnen we hetzelfde bereiken zonder de luchtkwaliteit aan te tasten. Jammer genoeg lieten twaalf CDA-lijsttrekkers vorige week weten de klimaatdoelen op Europees niveau te willen verlagen uit angst voor de gevolgen.

Ger Koopmans sprak in De Limburger van vorige week vrijdag uit dat hij bang is dat bedrijven vertrekken naar buurlanden. Angst is een slechte raadgever. Hij vergeet dat samenwerking op Europees niveau juist kansen biedt om met buurlanden een nieuwe manier van werken te ontwikkelen en doelen na te streven.

GroenLinks en D66 zijn dan ook van mening dat we juist op alle niveaus, samen, ambitieuze doelen moeten nastreven om uitstoot te beperken. De partijen dienen deze week gezamenlijk twee initiatiefnota’s in met 62 voorstellen om Nederland voor te bereiden op klimaatverandering. Zo willen we met provinciaal beleid lokale initiatieven stimuleren. Denk aan Kronenberg waar we vrijdag waren. Een dorp dat er naar streeft om energieneutraal te zijn. Met een provinciale bijdrage is het mogelijk om te investeren en advies in te winnen (bijvoorbeeld over de uitstoot van grootverbruikers) hoe dit zo snel mogelijk te realiseren is. Tegelijk is Kronenberg zo een voorbeeld.

Een schoon klimaat is geen toekomstdroom. Het is vandaag op zoek zijn naar feiten en cijfers om echt verbruik te kunnen meten. Want wat betreft D66 en GroenLinks: als je iets doet, doe het dan meteen goed.

Ieder dak verdient een zonnepaneel!

Het is de laatste dagen ijzig koud, dat betekent vaak een heldere lucht, een mooie sterrenhemel en veel zonuren voor zonne-energie! Wie zonnepanelen op zijn dak heeft gelegd heeft de laatste dagen dan ook veel groene energie geproduceerd. D66+GroenLinks ziet hier nog veel extra kansen! Waarom leggen we de daken van Greenport, en logistieke bedrijven eigenlijk niet vol met zonnepanelen?

We willen bedrijven in onze gemeente stimuleren en ondersteunen om zonnepanelen te gebruiken door het gesprek aan te gaan en te adviseren op de mogelijkheden. Daarnaast zijn er diverse financiële instrumenten die we hiervoor willen inzetten. Onze voorkeur ligt bij het gebruik van zonnepanelen op daken van bedrijven, omdat we willen voorkomen dat we zonneparken op kostbare landbouwgrond moeten plaatsen.

Ons uiteindelijke doel is om de komende 20 á 30 jaar volledig over te schakelen van fossiele naar duurzame energie. Om dat te behalen willen we ook het dak van de gemeente niet ontzien, ideaal om zonlicht te vangen! Daarnaast willen we huishoudens in Horst aan de Maas blijven stimuleren om zonnepanelen te gebruiken. Zo zullen we steeds wijzen op de voordelen van groene stroom. Let op. Een gemiddelde zonnepaneelinstallatie kost zo’n € 4.000, een investering die je in circa 8 jaar terug verdient. Zonnepanelen gaan waarschijnlijk zo’n 25 jaar mee. Daarna heb je gratis stroom. Kassa dus! Niet alleen goed voor je zelf maar ook voor de natuur.

Wij gaan er voor: in 2040 is Horst aan de Maas volledig energie neutraal!

Bekijk onze website en Facebook pagina voor meer van onze punten.

Eveline Baas
D66+GroenLinks Horst aan de Maas