Arbeidsmigranten: grip op maatschappelijke gevolgen voor onze gemeente

D66+GroenLinks verwelkomt alle mensen die in Horst aan de Maas komen werken. Wij zijn voorstander van internationale samenwerking en een sterk Europa.

Er zitten wat ons betreft echter grenzen aan economische vrijheid. Zeker als die leidt tot puur eenzijdige en laag gekwalificeerde werkgelegenheid. Deze grenzen geven we als gemeente in het huisvestingsbeleid dat begin mei wordt vastgesteld. Als gemeente moeten we samenwerken met politie en inspectie om negatieve gevolgen voor leefbaarheid en veiligheid voor migranten te voorkomen.

Nu blijkt bijvoorbeeld dat de politie de helft van haar opsporingscapaciteit kwijt is aan meldingen met migranten. Ook zijn er problemen op gebied van zorg: sommige periodes komen er tientallen aanvragen binnen voor schuldhulpverlening van arbeidsmigranten die tijdelijk geen werk hebben.

Omdat we niet weten hoeveel migranten er hier zijn is het ook lastig om grip te krijgen. In de raad hebben we daarom een aantal voorstellen benoemd om het concept beleid dat er nu ligt scherper te maken:

1 spreiding van locaties, of een maximum aantal locaties toestaan.

2 De informatievoorziening voor immigranten, omwonenden en de raad verbeteren. Omwonden informeren voor principeakkoord en het woord omgevingsdialoog veranderen in ‘voorlichtingsavond’. De raad zelf dient actief geïnformeerd te worden op het moment dat grootschalige vergunning wordt aangevraagd.

3. Arbeidsmigranten mee laten praten in een adviesraad.

4. Ondernemers gaan optimaal afdragen en bijdragen, zoals leges.

Met deze maatregelen mogen we trots zijn op onze bedrijven en migranten die mogelijk maken dat we internationaal koploper zijn. Het belang van arbeidsmigranten toont aan dat we voor een sterk Europa moeten stemmen tijdens de Europese verkiezingen op 24 mei.

Eveline Baas

Klimaataanpak: als je iets doet, doe het dan goed.

De lucht en de bodem kennen geen grenzen. Wat we met onze bedrijven en huishoudens creëren aan CO2 heeft effect op de lucht en bodemkwaliteit van onszelf en van onze buurlanden.

Daarom moeten we om uitstoot te verminderen niet alleen aan onze gemeente, maar ook Europees denken. Ambitieuze doelen en durven kiezen voor verandering. Want met nieuwe productietechnieken kunnen we hetzelfde bereiken zonder de luchtkwaliteit aan te tasten. Jammer genoeg lieten twaalf CDA-lijsttrekkers vorige week weten de klimaatdoelen op Europees niveau te willen verlagen uit angst voor de gevolgen.

Ger Koopmans sprak in De Limburger van vorige week vrijdag uit dat hij bang is dat bedrijven vertrekken naar buurlanden. Angst is een slechte raadgever. Hij vergeet dat samenwerking op Europees niveau juist kansen biedt om met buurlanden een nieuwe manier van werken te ontwikkelen en doelen na te streven.

GroenLinks en D66 zijn dan ook van mening dat we juist op alle niveaus, samen, ambitieuze doelen moeten nastreven om uitstoot te beperken. De partijen dienen deze week gezamenlijk twee initiatiefnota’s in met 62 voorstellen om Nederland voor te bereiden op klimaatverandering. Zo willen we met provinciaal beleid lokale initiatieven stimuleren. Denk aan Kronenberg waar we vrijdag waren. Een dorp dat er naar streeft om energieneutraal te zijn. Met een provinciale bijdrage is het mogelijk om te investeren en advies in te winnen (bijvoorbeeld over de uitstoot van grootverbruikers) hoe dit zo snel mogelijk te realiseren is. Tegelijk is Kronenberg zo een voorbeeld.

Een schoon klimaat is geen toekomstdroom. Het is vandaag op zoek zijn naar feiten en cijfers om echt verbruik te kunnen meten. Want wat betreft D66 en GroenLinks: als je iets doet, doe het dan meteen goed.

Ieder dak verdient een zonnepaneel!

Het is de laatste dagen ijzig koud, dat betekent vaak een heldere lucht, een mooie sterrenhemel en veel zonuren voor zonne-energie! Wie zonnepanelen op zijn dak heeft gelegd heeft de laatste dagen dan ook veel groene energie geproduceerd. D66+GroenLinks ziet hier nog veel extra kansen! Waarom leggen we de daken van Greenport, en logistieke bedrijven eigenlijk niet vol met zonnepanelen?

We willen bedrijven in onze gemeente stimuleren en ondersteunen om zonnepanelen te gebruiken door het gesprek aan te gaan en te adviseren op de mogelijkheden. Daarnaast zijn er diverse financiële instrumenten die we hiervoor willen inzetten. Onze voorkeur ligt bij het gebruik van zonnepanelen op daken van bedrijven, omdat we willen voorkomen dat we zonneparken op kostbare landbouwgrond moeten plaatsen.

Ons uiteindelijke doel is om de komende 20 á 30 jaar volledig over te schakelen van fossiele naar duurzame energie. Om dat te behalen willen we ook het dak van de gemeente niet ontzien, ideaal om zonlicht te vangen! Daarnaast willen we huishoudens in Horst aan de Maas blijven stimuleren om zonnepanelen te gebruiken. Zo zullen we steeds wijzen op de voordelen van groene stroom. Let op. Een gemiddelde zonnepaneelinstallatie kost zo’n € 4.000, een investering die je in circa 8 jaar terug verdient. Zonnepanelen gaan waarschijnlijk zo’n 25 jaar mee. Daarna heb je gratis stroom. Kassa dus! Niet alleen goed voor je zelf maar ook voor de natuur.

Wij gaan er voor: in 2040 is Horst aan de Maas volledig energie neutraal!

Bekijk onze website en Facebook pagina voor meer van onze punten.

Eveline Baas
D66+GroenLinks Horst aan de Maas

Noord Limburg in de sh*t?

In Noord-Limburg en Brabant wordt ongeveer 16,5 miljard kilo mest per jaar geproduceerd. Dat komt omdat in deze gebieden 60 procent van alle Nederlandse varkens, 40 procent van de kippen en een zesde van alle koeien verblijven. Read more

D66 wil een zwembad voor jong én oud

D66 was in december 2016 als enige partij in de raad tegen onderzoek naar de komst van een nieuw zwembad. We vinden de financiële risico’s bij een nieuw zwembad te groot. Het bezoekersaantal van zwembad de Berkel (en Nederland) loopt al jaren terug en er is al veel zwemwater in Horst aan de Maas. Daarnaast kan het zwembad nog twintig jaar mee. Read more