Op deze site vindt u enkele samenvattingen van artikelen en papers die ik – mede voor mijn studie – schreef over bestuur, beleid en politiek.

Gezondheid vraagt om grenzeloos samenwerken

📡De huidige crisis laat zien dat we echt moeten samenwerken op Europees, landelijk, regionaal en lokaal niveau. Gelukkig gaat dit op heel veel gebieden erg goed. Hierbij moeten we ons niet laten beperken door grenzen. Juist door over grenzen heen te kijken vind je vaak de beste oplossing.🗺

2020: tijd om gewoonten te veranderen

💪🍃. Soms is het nodig om rigoureuze maatregelen te nemen in het belang van toekomstige generaties. Denk aan de oplossingen voor een schone bodem en lucht,zoals kringlooplandbouw en de energietransitie, maar denk ook ook aan moeilijke thema’s zoals arbeidsmigratie. Onderwerpen die vragen om besluiten. Raadslid Eveline Baas over verandering. #voordetoekomst#D66#GroenLinks

Stikstofaanpak vraagt om zuivere, eerlijke politiek

Sommige politici kiezen bij de stikstofaanpak voor het populaire verhaal met als doel om een bepaalde kiezersgroep aan zich te binden en stemmen te trekken. Uit angst voor de confrontatie verhullen deze politici de waarheid. Dat als we zo doorgaan, land, lucht en water straks vervuild zijn om überhaupt nog te gebruiken voor landbouw, wordt er niet bij gezegd.


Durf jij jezelf te zijn?

“In deze gemeente mag iedereen zichzelf zijn!” Het is een zomerse dag in Horst, als ik deze letters passeer. Ik draai mijn hoofd om en loop door. Letters, die ik met de gemeenteraad op dit plein heb laten schilderen. Letters, die me schreeuwend lijken te achtervolgen door de straten. IEDEREEN MAG ZICHZELF ZIJN. Ik zie mezelf in een winkelruit. Hoe vaak ben ik afgelopen jaren echt mezelf geweest? Hoe vaak heb ik niet geprobeerd in het perfecte plaatje te passen van de ‘beheerste, gestructureerde, independent, career woman, werknemer, partner, vriendin enzovoort, die alles op orde heeft’? Met een stationwagen, kids, een dik huis, vlammende relatie plus top baan. En dat plaatje is bij mij dus niet het geval.

De reflectie die ik in de winkelruit zag, heb ik recent meerdere malen moeten bekijken, met dank aan Freestyle Instructeur Fabienne en haar maatje Didoctro in Horst. Nadat ik dit voorjaar van een paard gevallen ben, durfde ik niks meer met paarden. Al snel vond ik mezelf versteend met een gevoelsmatige hartslag van 160 op een paard zitten. En wat ik ook bedacht, niets hielp. Dat was het moment dat ik contact opnam met Fabienne met de vraag of ze me kon helpen.

Het eerste doel was om Didoctro in de actiemodus te krijgen. Hoewel ik hou van theorie en controle, passeerden er al snel diverse ongewenste emoties de revue. In de eerste instantie was ik natuurlijk doodsbang. Dat resulteerde in een – voor mijn gevoel uren durende – dans om het paard heen, die er waarschijnlijk achterlijk uit zag. Gelukkig bleef Fabienne professioneel 😉. Jammer genoeg (voor mezelf) geef ik niet snel op. Dus na tijden proberen, stond ik gefrustreerd en zwetend in de bak. Didoctro zelf had geen stap verzet en ik voelde me alleen maar de opgefokte en bange gazelle die de dood wacht!. Oké, misschien iets overdreven 😉, maar ik moest opgeven. Lees: Huilen van ellende.

En zoals je al aanvoelt: Waar het dieptepunt bereikt is, kun je alleen nog maar omhoog. Natuurlijk was ik gewoon bang mezelf te laten zien, het heft in handen te nemen in plaats van je aanpassen en schikken aan de norm van een ander. Met het inzicht dat Fabienne me bijbracht liep ik op Didoctro af. Ik had toch al ‘alles’ gegeven. So this is it. IK stond daar en IK wil dat we gaan. Al snel kwam hij in beweging. Als vanzelf gingen we door. In draf naar galop en terug.

Je komt vooruit als je jezelf onder ogen durft te komen.

Nee, ik pas niet in het perfecte plaatje. Ik ben niet die degelijke, beheerste, geordende vrouw die stil kan zitten. Ik heb geen koophuis, kids, relatie, hond. En ja, ik ben nog op zoek naar een baan die bij me past. Maar gelukkig woon ik wel in een gemeente waar ik mezelf mag zijn.

En mede dankzij Fabienne en Didoctro durf ik steeds beter diegene te zijn die ik echt ben.

Eveline Baas (de echte 😉 )

Voor meer info over paarden coaching check: https://lefcoachingmetpaarden.nl/

Arbeidsmigranten: geen verrassingen meer

Wij willen dat de raad actief informatie krijgt wanneer een bedrijf in onze gemeente een vergunning aanvraagt om een grote groep arbeidsmigranten te huisvesten. Dat voorstel deden we samen met de coalitiepartners in de raadsvergadering van deze week.

Als vertegenwoordiger van de twee pro-Europese partijen D66+GroenLinks zijn wij voorstander van open grenzen en internationale samenwerking. Wel willen we controle. Geen verrassingen meer. Alleen met informatie over aantallen en effecten hebben we als gemeente grip op de gevolgen. In het belang van migranten zelf, bedrijven en inwoners.

Op het moment dat de raad weet dat een bedrijf een aanvraag doet om een grote groep migranten te huisvesten, kunnen raadsleden zelf met inwoners, migranten en bedrijven meedenken. Samen zijn we verantwoordelijk voor een goede gang van zaken. Ook willen we dat de adviesraad, waar arbeidsmigranten vertegenwoordigd zijn, beter wordt gebruikt voor de input van beleid.

Wat ons betreft is mee kunnen praten de belangrijkste manier om integratie te bevorderen. Daarbij moeten migranten weten van hun rechten en plichten zodat ze hulp kunnen inschakelen waar nodig bij de verantwoordelijke instanties. Dat betekent samenwerking van onze gemeente met politie en de arbeidsinspectie.

Vorige week kwam er dankzij deze samenwerking in Brabant nog uitbuiting aan het licht bij een aspergebedrijf. Werknemers kregen 55 cent betaald voor een kilo geoogste asperges, moesten elke dag zo’n twaalf uur werken en slapen in caravans zonder stroom of kookgelegenheid. Goed dat deze werkgever nu wordt aangepakt.

Laten we elkaar blijven informeren en samen de vinger aan de pols houden.

Eveline Baas
Raadslid D66+GL Horst aan de Maas