Op deze site vindt u enkele samenvattingen van artikelen en papers die ik – mede voor mijn studie – schreef over bestuur, beleid en politiek.

Politiek: feiten en meningen verbinden

🕵️‍♂️Arbeidsmigranten, aantal woningen, integriteit: be open about it. Wij pleiten voor transparantie, desnoods met wetenschappelijk onderzoek. Laat de feitelijke stand van zaken zien, want alleen dan kunnen we met oplossingen komen! Zo zijn er te weinig huurwoningen gebouwd mede door de verhuurdersheffing. Tijd voor actie dus: vandaar het breed gesteunde voorstel voor 300 bouwvergunningen!💪

Adem happen in Horst aan de Maas

Gezondheid vraagt om grenzeloos samenwerken

📡De huidige crisis laat zien dat we echt moeten samenwerken op Europees, landelijk, regionaal en lokaal niveau. Gelukkig gaat dit op heel veel gebieden erg goed. Hierbij moeten we ons niet laten beperken door grenzen. Juist door over grenzen heen te kijken vind je vaak de beste oplossing.🗺

2020: tijd om gewoonten te veranderen

💪🍃. Soms is het nodig om rigoureuze maatregelen te nemen in het belang van toekomstige generaties. Denk aan de oplossingen voor een schone bodem en lucht,zoals kringlooplandbouw en de energietransitie, maar denk ook ook aan moeilijke thema’s zoals arbeidsmigratie. Onderwerpen die vragen om besluiten. Raadslid Eveline Baas over verandering. #voordetoekomst#D66#GroenLinks

Stikstofaanpak vraagt om zuivere, eerlijke politiek

Sommige politici kiezen bij de stikstofaanpak voor het populaire verhaal met als doel om een bepaalde kiezersgroep aan zich te binden en stemmen te trekken. Uit angst voor de confrontatie verhullen deze politici de waarheid. Dat als we zo doorgaan, land, lucht en water straks vervuild zijn om überhaupt nog te gebruiken voor landbouw, wordt er niet bij gezegd.