Hoe bestuur je een organisatie met een missiegedreven karakter die geconfronteerd wordt met private doelstellingen? Op die vragen heb ik antwoorden gekregen vanuit mijn studie.
Mijn masterthesis gaat over de spanning tussen professionals en bestuurders die prestatiemanagement toepassen in relatie met bestuursfalen. De case die wordt geanalyseerd is het Diakonessenhuis. De thesis is hier te lezen.