Veel interessante onderzoeken blijven vaak in archieven van universiteiten.  Het onderzoeksjournalistiek platform De Focus wil dit veranderen en biedt studenten daarom de kans om hun werk toegankelijk te publiceren. Voor het platform schreef ik in 2015 een artikel over mijn onderzoek naar bestuursfalen in het Diakonessenhuis. In een follow-up interview sprak ik met interim-bestuurder A. van Alphen over de bevindingen: dit interview is later gepubliceerd.