Namens de Pvda Amsterdam mocht ik in 2014 een project opzetten om het thema jeugdwerkloosheid op de kaart te zetten. Hiervoor koppelden we werkloze jongeren aan raadsleden, wethouders en kamerleden van de PvdA. Check meer over het project hier.  Foto: Parool.nl