25
jan

Optimaal gebruik van een missie: Triodos Bank.

Het bewaken van een identiteit van een organisatie gaat niet altijd makkelijk. Veel organisaties verliezen hun oorsprong. Triodos Bank is een voorbeeld van een organisatie die haar missie optimaal gebruikt.Hoe doen ze dat? Een check met behulp van een essay van politicoloog F. Fukuyama.

Hoe gebruik je een missie optimaal?

1.Helder toezicht.
“Het is voor toezichthouders vaak onduidelijk wat hun taak is” en “veel oudere heren die in de raad van toezicht gaan denken: o dat doe ik er wel even bij”, dat zei bijzonder hoogleraar governance, Rienk Goodijk. in zijn oratie Ik ben het hiermee eens. Ik denk ook dat veel toezicht houders niet goed weten op welke waarden gestuurd moet worden en dat dit daarom naar de achtergrond verdwijnt. Bij Triodos Bank zijn de principes concreet vastgelegd. Er wordt toegezien op de missie vanuit statuten waar de idealen van Triodos Bank zijn vastgelegd. De rol van toezichthouders voor een eigen invulling op de missie is beperkt maar hierdoor helder. Er is weinig sprake van onzekerheid.

2. Onafhankelijk toezicht.
Het toezicht van de functionering van de missie van Triodos ligt in verregaande mate in de handen van een onafhankelijke stichting. Het stemrecht voor aandelen ligt bij een onafhankelijke stichting (SAAT). De aandeelhouders hebben geen stemrecht, de stichting heeft als enige de bevoegdheid om deze te geven. Tevens zijn de aandelen niet beursgenoteerd.

3. Missie komt elke keer terug
Triodos Bank gebruikt haar missie om doelen te formuleren en om werknemers te motiveren. Bij de sollicitatieprocedure worden werknemers al op de waarden geselecteerd. Er zijn wekelijks bijeenkomsten waarin een ‘dialoog’ plaatsvindt tussen managers en werknemers. Er is sprake van een grote ‘personal fit’ bij werknemers van Triodos Bank.

Bedreigingen voor identiteit
De grootste dreigingen komen voort uit het groter worden van de organisatie en daarmee de in de toekomst mogelijke complexere regelgeving van de overheid of de markt.Triodos Bank moet er voor waken dat de organisatie te maken krijgt met verstatelijking een mogelijk negatief effect op het bestaande sociaal kapitaal. De organisatie probeert tegenwicht te bieden door bewust om te gaan met haar sociaal kapitaal en deze te versterken door te investeren in de opleiding en binding van werknemers. Het bewustzijn van dit probleem en de wens om klein te blijven biedt een uitkomst. Het ziet er naar uit dat Triodos Bank een voorbeeld is van een bloeiende hybride organisatie die succesvol schippert tussen hoofd en hart.